Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
赌场
dǔ chǎng casino
guān government official; governmental; official; public; organ of the body; CL:個|个[ge4]
Guān surname Guan
wǎng net; network
, 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
博彩
bó cǎi lottery
公司
gōng sī (business) company; company; firm; corporation; incorporated; CL:家[jia1]
, 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
博彩
bó cǎi lottery
网站
wǎng zhàn website; network station; node
,【 博彩
bó cǎi lottery
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
789yulecom】 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
银河
yín hé Milky Way; our galaxy
Yín hé Milky Way; our galaxy
网上
wǎng shàng online
赌场
dǔ chǎng casino
, 合法
hé fǎ lawful; legitimate; legal
网上
wǎng shàng online
赌场
dǔ chǎng casino
, 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
威尼斯
Wēi ní sī Venice; Venezia
rén man; person; people; CL:個|个[ge4],位[wei4]
网上
wǎng shàng online
赌场
dǔ chǎng casino
,【 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
博彩
bó cǎi lottery
网站
wǎng zhàn website; network station; node
789yulecom】
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
赌场 dǔ chǎng casino
guān government official; governmental; official; public; organ of the body; CL:個|个[ge4]
Guān surname Guan
wǎng net; network
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
博彩 bó cǎi lottery
公司 gōng sī (business) company; company; firm; corporation; incorporated; CL:家[jia1]
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
博彩 bó cǎi lottery
网站 wǎng zhàn website; network station; node
博彩 bó cǎi lottery
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
银河 yín hé Milky Way; our galaxy
Yín hé Milky Way; our galaxy
网上 wǎng shàng online
赌场 dǔ chǎng casino
合法 hé fǎ lawful; legitimate; legal
网上 wǎng shàng online
赌场 dǔ chǎng casino
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
威尼斯 Wēi ní sī Venice; Venezia
rén man; person; people; CL:個|个[ge4],位[wei4]
网上 wǎng shàng online
赌场 dǔ chǎng casino
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
博彩 bó cǎi lottery
网站 wǎng zhàn website; network station; node