Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
网上
wǎng shàng online
赌场
dǔ chǎng casino
, 合法
hé fǎ lawful; legitimate; legal
网上
wǎng shàng online
赌场
dǔ chǎng casino
, 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
在线
zài xiàn online
赌场
dǔ chǎng casino
,【 赌场
dǔ chǎng casino
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
789yulecom】 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
赌场
dǔ chǎng casino
地址
dì zhǐ address; CL:個|个[ge4]
, 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
赌场
dǔ chǎng casino
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
, 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
博彩
bó cǎi lottery
公司
gōng sī (business) company; company; firm; corporation; incorporated; CL:家[jia1]
,【 博彩
bó cǎi lottery
地址
dì zhǐ address; CL:個|个[ge4]
789yulecom】
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
网上 wǎng shàng online
赌场 dǔ chǎng casino
合法 hé fǎ lawful; legitimate; legal
网上 wǎng shàng online
赌场 dǔ chǎng casino
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
在线 zài xiàn online
赌场 dǔ chǎng casino
赌场 dǔ chǎng casino
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
赌场 dǔ chǎng casino
地址 dì zhǐ address; CL:個|个[ge4]
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
赌场 dǔ chǎng casino
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
博彩 bó cǎi lottery
公司 gōng sī (business) company; company; firm; corporation; incorporated; CL:家[jia1]
博彩 bó cǎi lottery
地址 dì zhǐ address; CL:個|个[ge4]